Giải Pháp Dụng Cụ Công Nghiệp và Bảo Dưỡng Ô Tô

Giá trị cốt lõi

1)    Đối với khách hàng -      Lắng nghe và nắm bắt nhu cầu của khách hàng -      Trung thực trong ứng xử và giao...